Transformatie

De kennis en de durf om te veranderen

We leven in een maatschappij die gedreven wordt door globalisering en technologische ontwikkelingen. Met veel concurrentie en markten die voortdurend in beweging zijn. Om in zo’n omgeving te groeien, moet een bedrijf zich kunnen aanpassen. Zelfs als dit leidt tot grote veranderingen in het business model.

Een bedrijf transformeren is geen traject voor mensen met een zwakke maag. Het verandert namelijk het wezen van een organisatie en beïnvloedt daarmee ook de operationele en de financiële processen. Dit maakt het vaak een uitdaging om investeerders te vinden die een transformatie willen ondersteunen. Want ze moeten niet alleen de kennis hebben, maar ook ondernemend genoeg zijn om een nieuwe weg in te slaan.

Eerst de risico’s delen, dan pas de opbrengsten

Het team van Torqx is zeer bedreven in het financieren en vormgeven van bedrijfstransformaties. Trajecten waarbij we bewezen hebben dat we aanpassingen aan een business model goed kunnen beoordelen op hun waarde en hun impact.

Daarnaast onderkennen we het belang van een betrouwbare partner die ook bereid is om de risico’s met u te delen. Vandaar dat we u gedurende het hele traject ondersteunen: van de eerste investering tot en met de laatste omschakeling.

“Het investeringsteam nam het risico om te investeren in de ombouw van onze tweede papiermachine. Met als resultaat dat we nu heel goed in kunnen spelen op de groeiende vraag naar onder andere verzenddozen voor e-commerce bedrijven.”

Geert Wassens, former Managing Director Parenco

Case: Online nieuws was ons probleem. Online winkelen is onze oplossing

Het perspectief van Geert Wassens, Raymond Jolink en Hans van Dam, voormalig Managing Director, Director Supply Chain en Finance & IT Director bij Parenco.

De voormalige eigenaren van Parenco waren erop gebrand om de belangrijkste Europese producent te worden van krantenpapier. Maar toen ze eenmaal hun doel hadden bereikt, liep de markt voor dit type papier al behoorlijk terug. De reden daarvoor was de opkomst van het online nieuws, waardoor er minder kranten verkocht werden. Met als gevolg dat de vraag naar krantenpapier daalde en de producenten elkaar op leven en dood beconcurreerden.

Bij Parenco hadden we ons op dit scenario voorbereid en ervoor gekozen om andere varianten publicatiepapier te gaan maken. Maar om ons bedrijf echt een gezonde toekomst te geven, was er meer nodig dan alleen het vergroten van het aanbod. Daarom stelden we plannen op om onze nummer 2 papiermachine om te bouwen naar de productie van ‘testliner’. Een papiersoort die wordt gebruikt voor golfkarton, dat onder wordt gebruikt voor de verzenddozen van online retailers en ons dus toegang geeft tot een groeimarkt.

Ga verder naar Herstructurering

Herstructurering

Uitdagende en neergaande resultaten? Laten we kijken naar oplossingen

Tegenvallende prestaties, negatieve cijfers en (potentiële) financieringsproblemen zijn niet de zaken waar investeerders van dromen. Maar door op een juiste manier in te grijpen, kunnen dergelijke negatieve scenario’s worden omgedraaid naar een succesverhaal.

Hoewel bedrijven vaak de oplossing voor hun problemen weten, is het mogelijk dat hun liquiditeits- en vermogenspositie niet langer geschikt zijn voor enige vorm van herstructurering. Dit betekent dat ze een investeringspartner nodig hebben die hen (financieel) kan steunen bij het aanpakken van hun problemen.

Aanpassingen die werken

Het Torqx team heeft rechtstreekse ervaring met het herstructureren van bedrijven. Wij helpen de neerwaartse spiraal te doorbreken en bedrijven weer gezond te maken. Dat doen we door de financiële cijfers te stabiliseren en een positieve cashflow te realiseren. Zo kunnen de kernactiviteiten worden verbeterd zodra het stof is neergedaald. Aangezien ons doel van herstructurering altijd het realiseren van een duurzame oplossing is, leveren wij de middelen, mensen en instrumenten om de visie opnieuw te richten op groei en bedrijven op te bouwen die klaar zijn voor wat er in het verschiet ligt.

"Torqx heeft Fabory geholpen de prestaties volledig om te buigen door het bedrijf terug te brengen naar haar kern als een echte 'Master in Fasteners'. Samen hebben we de strategie en de organisatie die nodig is om deze strategie uit te voeren opnieuw gedefinieerd en de prestaties snel teruggebracht en verbeterd."

Yves Derycke, CEO at Fabory

Case: terug naar The Master in Fasteners

Het perspectief van Yves Derycke, CEO bij Fabory.

Fabory, aanvankelijk opgericht onder de naam Borstlap in 1947, is van oudsher een sterke merknaam met een leidende marktpositie en gezonde winstmarges in de distributie van bevestigingsmaterialen. In 2011 werd Fabory overgenomen door het Amerikaanse conglomeraat W.W. Grainger, met als doel een sterkere positie in Europa te bouwen. Hiertoe verbreedde Grainger Fabory’s focus naar een meer uitgebreid pakket MRO-producten, commerciële focus op handelsbedrijven en een cost-plus pricing model. Als gevolg hiervan verslechterden de prestaties van Fabory aanzienlijk.

Torqx kende de markt goed en had een duidelijke visie hoe het bedrijf konden terug te brengen naar haar historisch sterke prestaties en leidende marktpositie. Torqx nam Fabory in 2020 over en werkte samen met management om de strategie opnieuw te definiëren en de ‘fastener’ expertise terug te brengen, om zo de merknaam van Fabory weer in zijn kracht te zetten.

Samen hebben we de organisatie opnieuw gedefinieerd, met een hernieuwde focus op OEM- en MRO-klanten. We implementeerden een value-based pricing model om waarde te creëren uit de brede voorraad aan bevestigingsmaterialen. Door dit alles wordt Fabory nu opnieuw erkend als de ‘Master in Fasteners’ met gezonde winstmarges en een sterk gemotiveerd en betrokken team.